segregacja odpadów, kosze na śmieci, recykling
KategorieEkologia dla każdego

Segregacja śmieci – podpowiadamy, jakie kolory opisują poszczególne odpady

Obecne ilości produkowanych przez nas śmieci sprawiają, że niebawem zabraknie miejsc na nowe wysypiska. W trosce o naturalne środowisko coraz więcej mówi się o zaletach, jakie gwarantuje recykling, który da nam jeszcze więcej, kiedy zrozumiemy, jak istotna w tym procesie jest segregacja śmieci. Na czym polega segregacja śmieci i dlaczego warto to robić?

Co to jest segregacja śmieci?

Segregacja śmieci, a właściwie Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) polega na oddzielaniu wartościowych surowców od nienadających się do powtórnego użycia odpadów. Szczegóły na ten temat przedstawia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). W praktyce oznacza to, że gminy zobowiązane są do zapewnienia możliwości segregacji odpadów w miejscach przestrzeni publicznej, poprzez dostarczenie odpowiednich pojemników. Jednolity System Segregacji Odpadów opiera się na dokładnym sortowaniu śmieci wg poszczególnych frakcji. Podział ten wygląda następująco:

– papier;

– tworzywa sztuczne i metale;

– szkło;

– odpady BIO;

– odpady zmieszane.

Dlaczego warto segregować śmieci?

Segregacja śmieci pozwala na ponowne wykorzystanie większości odpadów w procesie recyklingu. Dzięki temu zmniejszymy zużycie surowców, oszczędzając tym samym spore zasoby energii. Sortując odpady, mamy realny wpływ na powstanie w przyszłości mniejszych ilości wysypisk śmieci, które zanieczyszczają wody gruntowe oraz glebę. Selekcja śmieci daje nam nie tylko satysfakcję z powodu wspólnej troski o środowisko, ale przynosi również korzyści w postaci niezbędnych surowców na nowo przetworzonych w procesie recyklingu. Przykładowo z zużytych butelek z plastiku można wyprodukować polarowe włókna do produkcji ubrań, wyrzucone szkło przetwarza się przy produkcji materiałów budowlanych, a segregowana przez nas makulatura ma szansę być ponownie użyteczna jako papier do drukarki czy filtry do kawy.

Jak segregować odpady

Jak segregować śmieci? – zasady

Według Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) poszczególne odpady należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników. Pomóc w tym mają kolory koszy określone przez jednolite zasady rozporządzenia ministra. Jak zatem segregować śmieci?

Niebieski pojemnik na papier i makulaturę

Do tego pojemnika wrzucamy: kartony, tekturę, gazety, książki, czasopisma, zeszyty, ulotki, papierowe torby, opakowania z papieru i tektury, rolki po wykorzystanych ręcznikach kuchennych i papierze toaletowym, szary papier do pakowania.

Do tego pojemnika nie należy wrzucać: zużytych, zabrudzonych jedzeniem jednorazowych naczyń z papieru, zużytych chusteczek, papieru toaletowego, ani ręczników, kartonów po mleku i sokach, tapet, papierów samokopiujących.

Żółty pojemnik na tworzywa sztuczne oraz metale

Do tego pojemnika wrzucamy: plastikowe butelki oraz pudełka po żywności i kosmetykach, kartony po mleku i sokach, aluminiowe puszki po konserwach i napojach, kapsle, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, woreczki foliowe, reklamówki i worki jednorazowe, pojemniki po środkach czystości, opakowania po jogurtach, serkach, śmietanie i słodyczach, folię aluminiową, zużyte garnki, blachy i kolorowe metale.

Do tego pojemnika nie należy wrzucać: opakowań po lekach, opakowań po aerozolach, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii, opakowań po farbach i olejach.

Zielony pojemnik na szkło i opakowania szklane

Do tego pojemnika wrzucamy: butelki i słoiki po żywności oraz napojach, szklane pojemniki po kosmetykach, butelki po alkoholach, szklane naczynia.

Do tego pojemnika nie należy wrzucać: żarówek oraz świetlówek, termometrów i strzykawek, luster, szyb okiennych, zniczy, doniczek, porcelany, talerzy, kubków, kryształów, szkła okularowego.

Brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne

Do tego pojemnika wrzucamy: resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, zwiędłe kwiaty, korę drzew, przycięte gałęzie drzew, trociny, skorupki po jajkach, fusy po kawie i herbacie, makarony, ryż, kaszę, sałatki warzywne, zepsuty chleb.

Do tego pojemnika nie należy wrzucać: kości oraz odchodów zwierząt, mięsa, wędlin, serów, ryb, plastrów, opatrunków, gum do żucia, drewna impregnowanego, piasku, popiołu, kamieni, papierosów, pieluch, wacików oraz innych odpadów higienicznych.

Czarny pojemnik na odpady zmieszane

Do tego pojemnika wrzucamy: artykuły higieniczne, resztki jedzenia nienadające do bio odpadów, talerze, kubki, szkło ozdobne, szyby okienne, zabrudzony papier i folię.

Do tego pojemnika nie należy wrzucać: baterii, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych, leków, termometrów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

odpady wielkogabarytowe segregacja

Problematyczne odpady

W przypadku odpadów problematycznych, które nie klasyfikują się do żadnej z powyższych kategorii segregacji śmieci, należy przyjąć inne normy postępowania. Odpady problemowe oraz określone jako niebezpieczne należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie każdej gminy. Do grupy tych odpadów zaliczają się: zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte opony, azbest, odpady budowlane, farby, oleje, rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, środki owadobójcze i chwastobójcze, meble oraz odpady wielkogabarytowe. Warto pamiętać, że odbiór odpadów problematycznych jest bezpłatną formą segregacji.

Każdy z nas powinien potrafić segregować śmieci. Zwracając uwagę na kolor danego pojemnika, do którego chcesz wyrzucić odpady komunalne, możesz mieć realny wpływ na dalsze losy naszej planety.