Kalkulator doboru OZE

Kalkulator wyboru OZE jest narzędziem internetowym, które pomaga w wyborze najbardziej odpowiedniej technologii OZE dla gospodarstwa, takiej jak system fotowoltaiczny, kocioł na biomasę lub pompa ciepła. Narzędzie bierze pod uwagę lokalizację i typ gospodarstwa i wybiera najbardziej odpowiednią technologię OZE. Przy wyborze technologii mikroinstalacji bierze się pod uwagę kilka czynników oprócz wyboru/integracji technologii i jej porównania. Kalkulator zbiera informacje, gdy użytkownicy je wprowadzają i wykorzystuje je do wyboru najbardziej odpowiedniej technologii mikroinstalacji, są to m.in.:

  • Liczba mieszkańców,
  • Zużycie energii elektrycznej i ciepła,
  • Informacje na temat charakterystyki lokalizacji (powierzchnia działki, powierzchnia dachów, typ zabudowy, najbliższe otoczenie,
  • Informacje na temat obecnego zaopatrzenia obiektu w ciepło i w energię elektryczną,
  • Rodzaj taryfy na energię elektryczną,
  • Oraz wiele innych …

Po wypełnieniu formularza kalkulatora wyniki stanowią punkt wyjścia do szczegółowej analizy przy wyborze technologii i źródła zasilania dla mikroinstalacji OZE, a podjęte po tym decyzje są kluczowe. Inwestor otrzymuje informację, które mikroinstalacje OZE są najlepsze z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego, a także informację o finansowaniu. W raporcie inwestor otrzymuje:

moc instalacji,
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji,
produktywność,
okres zwrotu nakładów,
skrócenie okresu zwrotu z wykorzystaniem wsparcia programu PROSUMENT,
program prosument pomoc w skróceniu okresu,
ograniczenia techniczne, rozwiązania hybrydowe.