Energia w gospodarstwie rolnym

Znajdujemy się obecnie na krytycznym skrzyżowaniu dróg w sposobie produkcji żywności. Jednocześnie postęp technologiczny ułatwia ludziom kontakt z lokalnym gospodarstwem. Wielu rolników zwraca się ku nowym metodom uprawy, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć rentowność. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku małych gospodarstw i tych, które uprawiają uprawy niszowe, takie jak żywność organiczna lub sprawiedliwy handel. Jednakże, istnieje coraz większy rozdźwięk pomiędzy mieszkańcami miast a mniejszymi gospodarstwami rolnymi w kraju.

Żywność i rolnictwo: związek zbudowany na zaufaniu

Rolnictwo jest kluczowym ogniwem łańcucha, który dostarcza większość spożywanej przez nas żywności. Jest to również starożytny przemysł, sięgający ponad 10 000 lat wstecz. Rolnictwo jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych sposobów, w jaki ludzie produkowali żywność. Od tysięcy lat stanowi ono również kluczową część naszych systemów społecznych. Sukces systemu rolniczego jest związany z zaufaniem, jakie rolnik ma do gleby i wody. Rolnicy na całym świecie zbudowali silne relacje z ziemią i wodą w swoich gospodarstwach. Te relacje są kluczowe dla sukcesu każdego systemu rolniczego.
Toczy się wiele dyskusji na temat upraw genetycznie modyfikowanych (GE). Niektóre grupy ochrony konsumentów obawiają się, że uprawy GMO zwiększą występowanie szkodników i zmniejszą plony rolników. Jednakże uprawy genetycznie zmodyfikowane rosną z powodzeniem w gospodarstwach rolnych na całym świecie od prawie 20 lat. Większość rolników i konsumentów na świecie nie sprzeciwia się uprawom zmodyfikowanym genetycznie. W rzeczywistości wielu z nich uważa, że uprawy genetycznie zmodyfikowane są kluczowym elementem rozwiązania problemów żywnościowych na świecie.

Co możemy zrobić, aby zwiększyć zaufanie?

Uprawa własnych warzyw, poszukiwanie dzikich roślin jadalnych i poznawanie zwierząt będących częścią lokalnego ekosystemu to świetne sposoby na budowanie zaufania do lokalnego systemu żywnościowego. W trakcie tych działań zadawajcie sobie następujące pytania: Co zyskuję dzięki tej relacji? Co daję w zamian? Jak mogę wzmocnić tę relację?
Gdy zaczynasz budować zaufanie do lokalnego systemu żywnościowego, powinieneś również pracować nad budowaniem zaufania w swojej społeczności. W ten sposób pomożesz swojemu lokalnemu systemowi żywnościowemu rozwijać się, tworząc zdrowszą, bardziej połączoną społeczność.

Pomóż małym gospodarstwom zostać odkrytym

Wiele małych gospodarstw nie jest wystarczająco eksponowanych. Jeśli mieszkasz lub pracujesz w pobliżu mniejszej farmy, upewnij się, że utrzymasz ją przy życiu. Jeśli tego nie zrobisz, lokalni rolnicy mogą zamknąć sklep. Możesz to zrobić poprzez regularne chodzenie tam i kupowanie produktów, wolontariat na farmie lub sprzedaż niektórych swoich nadwyżek. Jeśli masz bloga lub konto w mediach społecznościowych, możesz wykorzystać te platformy, aby pomóc innym odkryć farmę i utrzymać ją przy życiu.

Musimy jeść lepiej, aby pomóc małym gospodarstwom rosnąć

Ponieważ coraz częściej wybieramy zdrowszą żywność, popyt na ekologiczną i lokalną żywność będzie nadal rósł. Konsumenci staną się bardziej wybredni w kwestii kupowanej żywności, co doprowadzi do powstania produktów wyższej jakości pochodzących z mniejszych gospodarstw. Ponieważ ludzie stają się bardziej świadomi korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania świeżej, organicznej żywności, będą mieli większe pragnienie spożywania żywności lokalnej. Ta zmiana w zachowaniu konsumentów będzie napędzać popyt na wysokiej jakości, świeże produkty ekologiczne pochodzące z mniejszych gospodarstw.

Mniejsze gospodarstwo, mniejsze rynki: błędne koło

Znalezienie stabilnych, przystępnych cenowo rynków dla żywności uprawianej w mniejszych gospodarstwach będzie wyzwaniem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku żywności fair trade i ekologicznej. Produkty te są droższe w produkcji niż żywność konwencjonalna i często są wytwarzane przez mniejsze, mało zaawansowane technologicznie gospodarstwa. Oznacza to, że mają mniejsze szanse na znalezienie stałego rynku zbytu.

Aby odnieść sukces na dużych rynkach, produkty te muszą spełniać określone standardy jakości. Jednak popyt jest często zbyt duży, aby mniejsze gospodarstwa mogły go spełnić. Chociaż produkty te oferują konsumentom sposób na nawiązanie kontaktu z lokalnymi gospodarstwami, nie zawsze są opłacalną opcją.

Podsumowanie

Dla ludzi, którzy mieszkają na terenach miejskich, znalezienie sposobu na połączenie się z lokalnym systemem żywnościowym jest ważne. Te połączenia mogą przybierać różne formy, takie jak uprawa niektórych własnych warzyw, poszukiwanie dzikich roślin jadalnych, wolontariat w lokalnym gospodarstwie lub uczenie się o zwierzętach, które są częścią lokalnego ekosystemu. Robiąc to, możesz pomóc lokalnemu systemowi żywnościowemu rozwijać się, tworząc zdrowszą, bardziej połączoną społeczność.

Dla tych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, istnieje wiele możliwości połączenia się z lokalnym systemem żywnościowym. Można na przykład uprawiać własne warzywa, szukać dzikich roślin jadalnych, być wolontariuszem w lokalnym gospodarstwie lub uczyć się o zwierzętach, które są częścią lokalnego ekosystemu. Robiąc to, możesz pomóc lokalnemu systemowi żywnościowemu rozwijać się, tworząc zdrowszą, bardziej połączoną społeczność.