Smaller Default Larger

Podsumowanie pierwszej edycji szkolenia - Integrator mikroinstalacji OZE

 

Podsumowanie pierwszej edycji  szkolenia

Integrator mikroinstalacji OZE

 

Czyli:

Jak właściwie dobrać, zainstalować i sfinansować mikroinstalacje hybrydowe OZE?

W dniu 21  listopada 2014r. w Warszawie oraz 5 grudnia 2014r w Olsztynie odbyła się pierwsza edycja szkolenia „Integrator mikroinstalacji OZE”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w ramach projektu OZERISE - Odnawialne źródła energii w gospodarstwach wiejskich i mikrosieciach współfinansowanego przez Komisję Europejską – program LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Zainteresowanie udziałem w szkoleniu przerosło oczekiwania organizatorów, do udziału w edycji warszawskiej zgłosiło się 3 razy więcej osób, niż było przewidzianych miejsc. Ostatecznie w szkoleniach udział wzięło 60 osób. 90% uczestników byli to instalatorzy systemów OZE posiadający już doświadczenie w montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej, w większości w sektorach: systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy nt.  właściwego doboru, zastosowania, wykonania mikroinstalacji hybrydowych OZE. Jest to zagadnienie szczególne istotne ze względu, iż obecnie mikroinstalacje hybrydowe OZE stanowią olbrzymi, niewykorzystany potencjał w całym sektorze energetyki odnawialnej. Dzięki integracji instalacji prosumenckich OZE można zyskać  lepsze wyniki w zakresie bilansowania energii i zwiększyć zużycie energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji. Ponadto, mikroinstalacje warto montować, w obiektach, gdzie występują znaczące i wysoce zmienne potrzeby energetyczne oraz w miejscach, gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna. Poza tym, w przypadku budowy mikrosieci elektroenergetycznych korzyści będą występować nie tylko u właścicieli mikroinstalacji, ale także dla krajowego systemu elektroenergetycznego w zakresie poprawy zwiększenia niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej odbiorcom zasilanych z sieci niskich i średnich napięć oraz znacznego ograniczania strat energii w sieciach. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwość ograniczenia wydatków na  zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez uzyskanie od NFOŚiGW wsparcia w ramach programu  Prosument, którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła).

Podczas szkolenia przedstawiono: aktualny stan prawny funkcjonowania energetyki prosumenckiej, obszerny zakres wiedzy nt. źródeł finansowania inwestycji prosumenckich, charakterystykę zużycia energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach rolnych i domowych, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne mikroinstalacji OZE, w tym opłacalność inwestycji i rozwiązań hybrydowych, przykłady symulacji doboru instalacji z wykorzystaniem programów komputerowych. Powyższe zagadnienia zostały skonfrontowane z obecnym, tradycyjnym podejściem instalatora systemów OZE. Dodatkowo uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z stanem funkcjonowania sieci energetycznych w Polsce, możliwościami tworzenia mikrosieci energetycznych wokół kilku lub kilkunastu gospodarstw rolnych produkujących energię z odnawialnych źródeł energii, poprzez np. spółdzielnię energetyczną. Szkolenie zakończyło się warsztatami z zakresu doboru instalacji hybrydowych OZE na realnych przykładach gospodarstw biorących udział w projekcie OZERISE. Zadaniem uczestników warsztatów był właściwy dobór instalacji  OZE w zależności od zużycia energii i ciepła. Dodatkowo rolnicy - właściciele gospodarstw rolnych, którzy byli obecni podczas warsztatów, służyli pomocniczymi informacjami w celu uzupełnienia informacji.

Uczestnicy na podstawie uzyskanych informacji dokonali doboru OZE spośród przedstawionych propozycji technologii i przedziałów mocy oraz ich lokalizacji w gospodarstwie. Dobór uwzględniał również możliwości finansowe gospodarstwa. Bezpośrednio po warsztatach przeprowadzono test z zakresu wiedzy przedstawionej podczas szkolenia. Uczestnicy szkolenia, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin otrzymali certyfikat integratora mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Rejestr certyfikowanych integratorów mikroinstalacji OZE

 

Organizatorzy planują przeprowadzenia następnych szkoleń w Warszawie i w innych miastach na początku 2015 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies