I Etap. Etap przygotowawczy

Ankieta rekrutacyjna kandydata (rolnika) do uczestnictwa w projekcie

W ramach fazy wstępnej opracowane zostaną ankiety dot. zagadnień energetycznych w gospodarstwach rolnych. Uczestniczące w projekcie gospodarstwa rolne wytypowane będą na podstawie analizy wyników ankiet.

 

Wybór gospodarstw rolnych

Wybór gospodarstw rolnych nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

 

Opracowanie założeń do systemów monitorowania

Na podstawie wstępnych charakterystyk (zapotrzebowanie na moc nominalną i profile zapotrzebowania na moc elektryczną i ciepło) energochłonnych urządzeń w wiejskim gospodarstwie domowym oraz pozostałych urządzeń stosowanych w produkcji rolnej opracowane zostaną założenia do monitoringu poszczególnych gospodarstw rolnych.