Smaller Default Larger

OZERISE – Odnawialne źródła energii w mediach

Nowe możliwości dla gospodarstw rolnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii - szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje szkolenie nt. „Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych”. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2015r. w CDR Oddział w Radomiu. Wiodącym tematem będą regulacje wynikające z  ustawy o odnawialnych źródłach energii i możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich. Przedstawione zostaną również wyniki projektu badawczego OZERISE oraz badania laboratoryjne paneli fotowoltaicznych.

Więcej na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 

TNS: Polacy o inwestycjach w prosumenckie odnawialne źródła energii

Badanie opinii publicznej zrealizowane przez TNS Polska (na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej, w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach OZERISE”) przybliżyło wiedzę, opinie oraz potrzeby Polaków dotyczące odnawialnych źródeł energii i scharakteryzowało sylwetkę potencjalnego polskiego prosumenta.

Więcej na stronie internetowej:

 

Czy rolnik zostanie prosumentem?

Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej przedstawia wyniki kończącego się w czerwcu br. projektu OZERISE, mającego na celu określenie zużycia energii w wybranych gospodarstwach rolnych oraz zastosowania w nich odnawialnych źródeł energii.

Więcej na stronie internetowej:

 

 

Projekt OZERISE – odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Powoli dobiega końca, realizowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, projekt „OZERISE – odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach”. Zakończy się on w lipcu, ale już dzisiaj sformułowano szereg, ważnych dla rolników zamierzających inwestować w odnawialne źródła energii, wniosków. O projekcie OZERISE w Porannych rozmaitościach radiowej Jedynki mówił Grzegorz Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej. Eksperci pomogą w wyborze mikroinstalacji OZE

12 i 13 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się VIII Forum Energetyki Prosumenckiej organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Patronat medialny nad największym w kraju spotkaniem sektora prosumenckiego objęła „Agroenergetyka”. Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna poświęcona wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE. 

Więcej na stronie internetowej Agropolska

 

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych w RDC

Projekt „OZERISE – Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” realizowany jest w latach 2012-2015. Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich narzędzi do rozwoju i budowy zintegrowanych odnawialnych źródeł energii w mikrosieciach na terenie gospodarstw rolnych.

Więcej na stronie internetowej RDC

 

Projekt OZERISE: gospodarstwa rolne potrzebują coraz więcej energii 

Współczesne, coraz nowocześniejsze, gospodarstwa rolne potrzebują coraz większych ilości energii. Zużywają jej też znacznie więcej niż przeciętne, miejskie gospodarstwa domowe. Rolnicy płacą więc za energię dużo pieniędzy, niestety to co otrzymują w zamian jest słabej jakości.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE – odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych 

- Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – mówi Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej – gospodarstwa rolne zaczęły się bardzo intensywnie rozwijać i modernizować. Zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Gospodarstwa rolne zużywają dzisiaj dużo więcej energii niż gospodarstwa domowe w obszarach miejskich.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE: rolnik też może zostać prosumentem 

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii jest szczególnie korzystna dla prosumentów – zwraca uwagę Katarzyna Michałowska Knap z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Porannych rozmaitościach radiowej Jedynki.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE: sprawdź, ile potrzebujesz i ile możesz wyprodukować energii z OZE 

Jednym z pierwszych kroków inwestora pragnącego zainstalować w swoim gospodarstwie odnawialne źródło energii jest wybór technologii. Projekt OZERISE, realizowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, a finansowany z Programu Life +, ma pomóc rolnikom w podjęciu prawidłowej decyzji.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE: koszty i możliwości finansowania inwestycji OZE w gospodarstwach rolnych

O kosztach i możliwościach finansowania inwestycji OZE w gospodarstwach rolnych mówiła w radiowej Jedynce, w audycji Poranne rozmaitości, Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej Wywiad został przeprowadzony przez Hannę Uszyńską z Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE: jak wybrać optymalny miks energetyczny? 

Rolnictwo jest jednym z kluczowych obszarów dla rozwoju OZE w Polsce. Nie tylko potrzebuje coraz większych ilości energii, ale również jest sektorem uprzywilejowanym pod względem jej pozyskania ze źródeł odnawialnych. O programie OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych w Porannych rozmaitościach radiowej Jedynki mówi Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Projekt OZERISE: odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych 

Projekt rozpoczął Instytut Energetyki Odnawialnej w 2012 roku i dzisiaj znajduje się już w końcowej fazie jego realizacji. O projekcie „OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych” mówiła w radiowej Jedynce, w audycji Poranne rozmaitości, Katarzyna Michałowska-Knap z Instytutu Energetyki Odnawialnej. 

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Rolniku zainwestuje w OZE! Warto, a eksperci doradzą 

Od 2012 roku Instytut Energetyki Odnawialnej realizuje projekt "OZERISE - odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych". Ma on przekonać rolników do instalowania w gospodarstwach OZE.

Więcej na stronie internetowej Agropolska

 

Mikroinstalacja, ale duże oszczędności 

Coraz wyższe rachunki za prąd i ciepło przekonały mieszkańców Lubelszczyzny, by wziąć sprawy w swoje ręce. Zainstalowali na dachach domów mikroinstalacje produkujące energię z OZE i powoli uniezależniają się od zakładów energetycznych. Instalacji przybywa także w innych województwach. Przykładem jest sołtys miejscowości Giże (uczestnik programu OZERISE), który zainstalował kolektory słoneczne i myśli o hybrydzie (fotowoltaika + wiatrak).

Więcej na stronie internetowej Agroenergetyka

 

OZE w gospodarstwach rolnych 

Projekt OZERISE – odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych, realizowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Jego celem jest pomoc mieszkańcom wsi, którzy chcieliby w swoich gospodarstwach wykorzystać instalacje OZE, w odpowiednim ich doborze.

Więcej na stronie internetowej Kierunek ekenergetyka 

 

Szkolenie – Integrator mikroinstalacji OZE 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest koordynatorem projektu pierwszego (bezpłatnego) szkolenia dla instalatorów w ramach projektu OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

Więcej w pliku Instal Reporter

 

OZERISE i RepowerMap, czyli jak UE wspiera energetykę prosumencką

Komisja Europejska podejmuje działania w krajach członkowskich na rzecz rozproszonej energetyki prosumenckiej. Aktywność ta ma miejsce m.in. w obszarze monitoringu zużycia energii w gospodarstwach rolnych i możliwości bilansowania popytu oraz podaży energii z lokalnych mikroinstalacji OZE, jak też w przypadku promocji instytucji samorządowych i firm, które wykazują się największą atrakcyjnością inwestycyjną, czy gotowością do realizacji zadań. W zakres ten wpisują się projekty OZERISE oraz Repowermap, koordynowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Więcej na stronie internetowej Inzynieria.com 

 

Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich 

Pozyskiwanie energii ze Słońca, wody, wiatru bądź biomasy staje się coraz bardziej dostępne i realne w zastosowaniu. Świadczą o tym liczne programy wspomagające rozwój OZE na terenach wiejskich. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował informacje o realizacji projektu OZERISE, którego celem jest monitoring zużycia energii w gospodarstwach rolnych możliwości bilansowania popytu i podaży energii z lokalnych mikroinstalacji OZE

Więcej na stronie internetowej GSenergia

 

Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach - projekt OZERISE

Projekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych.

Więcej na stronie internetowej Polski Instalator

 

IEO monitoruje funkcjonowanie OZE w gospodarstwach rolnych 

W okresie bilansowania półrocznego większość energii konsumowana jest przez użytkowników na własne potrzeby – wynika z symulacji produkcji i wykorzystania energii z małej elektrowni wiatrowej, przeprowadzonej przez IEO w ramach projektu OZERISE – Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.

Więcej na stronie internetowej REO

 

W jakim kierunku zmierza energetyka prosumencka – wnioski po Forum w Raciborzu. 

W dniach 12 – 13 czerwca w Raciborzu odbyło się VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Tematykę projektów UE na rzecz energetyki prosumenckiej w ostatnim referacie zaprezentował Grzegorz Wiśniewski (IEO). Pierwszy z nich, realizowany we współpracy z NFOŚiGW w ramach programu unijnego Life+ o akronimie OZERISE, dotyczy integracji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.

Więcej na stronie internetowej Pasywny budynek

 

OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych szkolenie dla projektantów 

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w szkoleniu adresowanym przede wszystkim do instalatorów prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, ale również do firm, instytucji zainteresowanych integracją mikroinstalacji OZE w tzw. hybrydy.

Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia

 

Jakie OZE dla rolnika?

Biogazownie i małe elektrownie wodne obecnie nie są konkurencyjne w stosunku do innych technologii, np. fotowoltaiki i kolektorów słonecznych - mówi Katarzyna Michałowska - Knap, dyrektor ds. badań i rozwoju Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Więcej na stronie internetowej Farmer

 

Rozpoczął się nabór uczestników: gospodarstw rolnych, do projektu „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach 

Projekt realizowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej (koordynator projektu), Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG oraz API Micon. Wsparcie finansowe projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej na stronie internetowej:

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies