Smaller Default Larger

NFOŚiGW jako instytucja wdrażająca Life+

Projekt OZERISE: „Agricultural farm and smart grids integrated renewable energy sources / Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” został dofinansowany w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja ze środków NFOŚiGW wyniosła 45% całkowitego budżetu projektu, tj. 895 549 €.

Termin realizacji: 1.09.2012 – 30.06.2015

Projekt OZERISE koncentruje się na zagadnieniach związanych z modernizacją infrastruktury technicznej i energetycznej gospodarstw rolnych, w celu podniesienia ich poziomu efektywności ekonomicznej i niezawodności technicznej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt dostarcza niezbędnej wiedzy i rozwiązań, umożliwiających łączenie instalowanych obecnie w gospodarstwach rolnych pojedynczych odnawialnych źródeł energii w złożone systemy hybrydowe, obejmujące kilka zintegrowanych źródeł OZE oraz inteligentne mikrosieci, oparte na współpracy grup gospodarstw rolnych.

Korzyści dla poszczególnych gospodarstw oraz warunki sprzyjające zastosowaniu określonych źródeł energii zostaną przeanalizowane w kontekście integracji i współpracy z pobliskimi mikrosieciami lub inteligentnymi sieciami energetycznymi. Przyczynia się to do polepszenia rezultatów ekonomicznych i ekologicznych oraz efektów społecznych w gospodarstwach rolnych.Przygotowanie odpowiednich narzędzi do rozwoju i budowy zintegrowanych systemów odnawialnych źródeł energii w mikrosieciach na terenie gospodarstw rolnych jest niewątpliwie największą ambicją projektu. Ma on ponadto na celu:

 • Kompleksowe planowanie i propagowanie stosowania urządzeń energetyki odnawialnej w formie systemów zintegrowanych (hybrydowych) na obszarach wiejskich;
 • Rozwój i demonstrację praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych OZE w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników;
 • Wsparcie, wdrażanie i demonstrację małoskalowych technologii energii odnawialnej;
 • Opracowanie innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania inteligentnymi sieciami z udziałem OZE;
 • Tworzenie warunków dla funkcjonowania prosumentów na obszarach wiejskich.

 

ODBIORCY PROJEKTU

 • Gospodarstwa rolne, zwłaszcza te prowadzące intensywną produkcję roślinną lub zwierzęcą i wykazujące przy tym znaczne zużycie energii,
 • Instalatorzy urządzeń OZE, w tym instalatorzy systemów hybrydowych,
 • Gospodarstwa domowe z terenów wiejskich,
 • Obecni i przyszli prosumenci,
 • Operatorzy systemu elektroenergetycznego,
 • Samorządy lokalne i regionalne,
 • Producenci urządzeń sektora energetyki odnawialnej,
 • Organy administracji rządowej,
 • Służby doradztwa rolniczego.

 

ETAPY PROJEKTU

I Etap: Przygotowawczy

 • Rekrutacja uczestników projektu spośród kandydujących rolników (ankieta);
 • Wybór gospodarstw rolnych;
 • Opracowanie założeń do systemów monitorowania zużycia energii w gospodarstwach rolnych i lokalnych warunków meteorologicznych;
 • Opracowanie założeń dla kompleksowego systemu doradczego.

 

II Etap: Monitoring

 • Zainstalowanie systemu monitorowania zużycia i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, a także danych meteorologicznych w gospodarstwach rolnych;
 • Monitoring zużycia energii i warunków pogodowych;
 • Bieżące analizy i weryfikacja danych pomiarowych.

 

III Etap: Rezultaty projektu

 • Stworzenie strony internetowej projektu;
 • Opracowanie kalkulatora doboru OZE ;
 • Opracowanie systemu doradczego w zakresie zarządzania energią w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystania i integracji OZE;
 • Opracowanie baz danych urządzeń OZE oraz systemów magazynowania;
 • Zbieranie danych statystycznych na temat zużycia energii, jej kosztów i emisyjności w gospodarstwach rolnych;
 • Realizacja cyklu audycji radiowych nt. wykorzystania OZE w rolnictwie;
 • Szkolenia dla instalatorów urządzeń małych OZE;
 • Wyjazd studyjny rolników do Republiki Federalnej Niemiec;
 • Organizacja sesji podsumowującej projekt OZERISE podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej;
 • Badanie opinii publicznej: „Polacy o inwestycjach w prosumenckie odnawialne źródła energii”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustanowiony został Krajową Instytucją Wdrażającą Instrument Finansowy LIFE+ w Polsce i pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+ (na podstawie podpisanego 5 września 2008 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW).

Pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej LIFE+ Narodowy Fundusz ma za zadanie przyczynić się do pełnego wykorzystania środków zarezerwowanych dla Polski w ramach instrumentu. Ten cel realizowany jest przede wszystkim poprzez zapewnienie możliwości współfinansowania przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie w ramach LIFE+ oraz szeroką akcję informacyjną. Więcej informacji na temat Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz możliwości współfinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu znaleźć można na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/life.

 

Źródło tekstu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies