Projekt OZERISE dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt OZERISE: „Agricultural farm and smart grids integrated renewable energy sources / Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” został dofinansowany w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja ze środków NFOŚiGW wyniosła 45% całkowitego budżetu projektu, tj. 895 549 €.

Termin realizacji: 1.09.2012 – 30.06.2015

Projekt OZERISE koncentruje się na zagadnieniach związanych z modernizacją infrastruktury technicznej i energetycznej gospodarstw rolnych, w celu podniesienia ich poziomu efektywności ekonomicznej i niezawodności technicznej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt dostarcza niezbędnej wiedzy i rozwiązań, umożliwiających łączenie instalowanych obecnie w gospodarstwach rolnych pojedynczych odnawialnych źródeł energii w złożone systemy hybrydowe, obejmujące kilka zintegrowanych źródeł OZE oraz inteligentne mikrosieci, oparte na współpracy grup gospodarstw rolnych.

Korzyści dla poszczególnych gospodarstw oraz warunki sprzyjające zastosowaniu określonych źródeł energii zostaną przeanalizowane w kontekście integracji i współpracy z pobliskimi mikrosieciami lub inteligentnymi sieciami energetycznymi. Przyczynia się to do polepszenia rezultatów ekonomicznych i ekologicznych oraz efektów społecznych w gospodarstwach rolnych.Przygotowanie odpowiednich narzędzi do rozwoju i budowy zintegrowanych systemów odnawialnych źródeł energii w mikrosieciach na terenie gospodarstw rolnych jest niewątpliwie największą ambicją projektu. Ma on ponadto na celu:

 

ODBIORCY PROJEKTU

 

ETAPY PROJEKTU

I Etap: Przygotowawczy

 

II Etap: Monitoring

 

III Etap: Rezultaty projektu