Smaller Default Larger

Prelegenci

Paweł Cyganik

Radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy 

Specjalista z zakresu prawa energetycznego, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi doradzał wiodącym spółkom z sektora energetycznego, bankowego i funduszy inwestycyjnych, zapewniając wsparcie prawne w zakresie prawa energetycznego, handlowego, cywilnego oraz administracyjnego. Usługi prawne świadczone na rzecz podmiotów z sektora energetycznego dotyczyły wszelkich aspektów związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Należało do nich przygotowanie dokumentacji związanej z procesem powstawania źródeł wytwarzania energii, udział w postępowaniach związanych z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, w tym koncesji, przygotowywanie i negocjowanie umów przyłączenia do sieci, sprzedaży, dystrybucji i bilansowania energii, jak również obsługa procesów uzyskania, sprzedaży i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Włada biegle językiem angielskim.

 

Piotr Dziamski

Specjalista ds. energetyki w rolnictwie

Od 2009 roku pracuje w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Na przełomie lat 2012-2013 odbywał półroczne stypendium w niemieckim Instytucie Fraunhofer IWES w ramach programu stypendialnego DBU. Specjalizuje się w ekonomice instalacji prosumenckich OZE (współautor ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki nt. stawek FiT dla Ustawy o OZE) i problematyce zaopatrzenia w energię obszarów wiejskich i rolnictwa (m.in. opracowanie systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych OZE dla rolników w ramach demonstracyjnego projektu „OZERISE – Energetyka odnawialna w rolnictwie i mikrosieciach” oraz edukacyjnego projektu „Gospodarz z Energią”. Ponadto koordynuje organizację corocznego Forum Małej Energetyki Wiatrowej. 

   

Krzysztof Kaczmarek

Kierownik Projektów w NMG Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale Edukacja Techniczno - Informatyczna, a także studiów podyplomowych w Bydgoszczy i Toruniu  z zakresu zarządzania i sprzedaży. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych początkowo w branżach farmaceutycznych, później związanych z energią elektryczną. Od 5 lat na stanowisku Kierownika Projektów prowadzi wdrożenia z zakresu ograniczenia zużycia mediów, optymalizacji procesów produkcyjnych i kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz instytucjach publicznych. 

 

 

Zygmunt Maciejewski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Uzyskał stopnie naukowe doktora (1970) i doktora habilitowanego (1980) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Pracował w Państwowej Dyspozycji Mocy, Instytucie Energetyki, Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Przez ostatnie 17 lat pracował również na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Radomskiej, obecnie Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. Jest autorem (współautorem) ponad 100 publikacji i opracowań naukowo – technicznych. Był powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki w skład Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz do Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Obecnie, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wszedł do Zespołu do spraw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich. Główne zainteresowania to zagadnienia związane ze sterowaniem, eksploatacją oraz rozwojem sieci i systemów elektroenergetycznych. Zajmuje się również prognozowaniem krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

 

 

 

 

Ryszard Rabiega

Prezes spółki Bio Power

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej w 1981 r.Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Zakładzie Energetycznym Zamość, kolejno na stanowiskach: kierownika wydziału Automatyki i Zabezpieczeń, głównego inżyniera, dyrektora technicznego, dyrektora naczelnego, a po przekształceniu Zakładu Energetycznego w Zamojską Korporację Energetyczną SA, prezesa zarządu. Od 1998 obejmuje stanowisko dyrektora Wschodniego Oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji zawodowych o profilu technicznym a także ekonomiczno organizacyjnym w sektorze energetycznym. Aktywnie uczestniczy w ruchu wynalazczym, jest autorem ponad dwudziestu projektów wynalazczych i patentów.

 

Paweł Wyszyński

Właściciel firmy OPTIMA POLSKA

Przdsiębiorca związany od ponad piętnastu lat z branżą energii odnawialnej. Wiceprezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, koordynator Grupy Zadaniowej ds. Wyznaczania Kierunków Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Północno-Wschodnim Klastrze Ekoenergetycznym, autor publikacji związanych z energetyką prosumencką i ochroną środowiska. Kierowane przez niego przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą i instalacją kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, turbin powietrznych, kondensacyjnych kotłów gazowych oraz systemów klimatyzacji

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie jest  jednostką zajmującą się min. prowadzeniem doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, jak również odnawialnych źródeł energii,  mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

http://www.w-modr.pl

Miejsce szkolenia

Warszawa, 21.11.2014r.

Instytut Energetyki Odnawialnej,
Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, sala na parterze, nr 6

 

Olsztyn, 05.12.2014

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

Opis szkolenia - Mikroinstalacje hybrydowe

Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Pierwsze (bezpłatne)  szkolenia dla instalatorów
w ramach projektu OZERISE – 
Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu adresowanym przede wszystkim do instalatorów prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, ale również do firm, instytucji zainteresowanych integracją mikroinstalacji OZE w tzw. hybrydy. Hybrydowe mikroinstalacje OZE, czyli mikroinstalacje zbudowane z kilku rodzajów OZE funkcjonujące w mikrosieciach z magazynami energii  będą stawać się coraz bardziej popularne, także w Polsce. Impulsem do przyśpieszonego ich rozwoju jest  nowy program dotacji – Prosument – którego kryteria wskazując na potrzebę łączenia co najmniej  dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła). Także nowe przepisy Prawa energetycznego promują instalacje prosumenckie OZE w sposób  zachęcający do lepszego bilansowania energii i zwiększania zużycia energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji, co jest znacznie łatwiejsze do osiągniecia w przypadku budowy instalacji hybrydowych. Instalacje hybrydowe mogą przede wszystkim mieć duże znaczenie w rolnictwie, gdzie występują  znaczące i wysoce zmienne potrzeby energetyczne gospodarstw i gdzie  jest słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna.

Z badań Instytut Energetyki Odnawialnej - IEO wynika, że rolnicy znacznie częściej niż inni odbiorcy uskarżają się na przerwy w dostawach energii elektrycznej, co skutkuje nie tylko pogorszeniem warunków życia ale wzrostem strat i pogorszeniem jakości produktów rolnych oraz negatywnie odbija się na dochodowość gospodarstw.   Dlatego z myślą o promowaniu najlepszych rozwiązań i wspieraniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w formie energetyki prosumenckiej i rozproszonej, IEO razem z partnerami (NMG, API Micon, ZP FEO) realizuje  projekt pn.  „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” (akronim - OZERISE). Projekt OZERISE współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ideą projektu jest wsparcie rolników w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi, optymalizacji rozwiązań energetyki prosumenckiej dla gospodarstw wolnych  oraz pokazanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) dla rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalnych grupach (mikrosieci, hybrydowe źródła OZE, lokalne grupy bilansujące, spółdzielnie energetyczne).

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania  i realizacji specjalizowanych rozwiązań prosumenckich dla różnych typów towarowych gospodarstw rolnych o różnych profilach zużycia energii oraz  przekazanie praktycznych informacji i wiedzy o programie Prosument  na bazie aktualnego stanu prawnego funkcjonowania energetyki prosumenckiej w sektorze rolnictwa i spółdzielni energetycznych. Podczas szkolenia zostaną omówione wyniki badań, które pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy  zmiennymi w czasie  potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez mikroinstalacje OZE (w tym pogodowo niestabilne), które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych.

 

Efekt szkolenia:

Efektem szkolenia będzie stworzenie pierwszej, przeszkolonej pod kątem specyfiki potrzeb gospodarstw rolnych i rekomendowanej rolnikom grupy instalatorów – integratorów mikroinstalacji i małych instalacji OZE mających poszerzone kompetencje w zakresie instalacji hybrydowych.

 

Wymagania wstępne:

 • Doświadczenie w montażu instalacji OZE,
 • Rejestracja uczestnictwa wyłącznie przez internet,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera
 • Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej bezpośrednio po szkoleniu,

 

Czas trwania: 1 dzień
Lokalizacja: Warszawa, Olsztyn
Cena: bezpłatne szkolenia
Daty: 21.11.2014, 05.12.2014

 

Certyfikat integratora instalacji OZE

Na podstawie ukończonego szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat integratora instalacji OZE.
Rejestr certyfikowanych instalatorów – integratorów instalacji OZE będzie dostępny na stronie internetowej.

Wykładowcy

 

 

 

w budowie

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. Rejestracja
 2. Program

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies