Dobierz

Renewable EnergyPierwszym krokiem inwestora, chcącego oszczędzać i zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym, jest wybór odpowiedniej technologii.

Czytaj więcej...

Oszczędzaj

Renewable EnergyRozważając zakup odnawialnego źródła energii należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści chcemy osiągnąć...

Czytaj więcej...

Zarabiaj

Renewable EnergyRolnictwo dysponuje największym ze wszystkich działów gospodarki potencjałem OZE, a w szczególności energii słonecznej, wiatru, biogazu i biomasy.

Czytaj więcej...

Smaller Default Larger

Zarabiaj

Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich działów gospodarki potencjałem odnawialnych zasobów energii, a w szczególności energii słonecznej i energii wiatru oraz biogazu i biomasy. Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie jest znikome. Jednak do 2020 roku wzrośnie ono dwukrotnie, jeśli chodzi o ciepło zużywane bezpośrednio w gospodarstwach rolnych i 4-8-krotnie w zakresie produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw i sprzedaż nadwyżek do sieci ogólnopaństwowej. Rolnicy inwestują w OZE, gdyż tworzy to możliwości zróżnicowania źródeł przychodów, a same dochody stają się bardziej przewidywalne niż z produkcji rolnej (ceny energii z sieci w najbliższych latach będą rosły, a uzyskanie przychodu ze sprzedaży zielonej energii będzie zagwarantowane). Ponadto chcą stać się mniej zależni od wzrostu cen energii w przyszłości oraz chcą przyczynić się do rozwoju OZE.

 

Dotychczasowy brak zachęt do produkcji energii elektrycznej z OZE w gospodarstwach rolnych i sprzedawania jej do sieci spowodował, że rolnicy inwestowali jedynie w lokalne wytwarzanie ciepła z OZE oraz w budowę nieprzyłączonych do sieci źródeł energii elektrycznej. Takie rozwiązanie nie sprzyja obniżeniu kosztów energii (obecnie głównie z drożejących paliw kopalnych) wykorzystywanej w produkcji rolnej. Koszty te w Polsce przekraczają 12% kosztów całkowitych w rolnictwie i należą do najwyższych w UE, co obniża konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych i wpływa na ceny żywności w kraju. Sytuację tę ma zmienić uchwalona przez Sejm 20 lutego 2015 roku ustawa o OZE. Niezwykle ważnym elementem tej  regulacji jest nowy instrument wsparcia (znany w UE, ale zaproponowany po raz pierwszy w Polsce) system stałych (gwarantowanych na 15 lat) taryf dla urządzeń OZE do 10 kW.

 

Taryfy gwarantowane (FiT) to najbardziej znany i rozpowszechniany na świecie instrument wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Polega on na zagwarantowaniu stawki taryfy (w zł/kWh) po jakiej inwestorzy (np. rolnicy) mogą sprzedać energię do sieci przez 15 lat. Doświadczenia innych krajów UE pokazują, że prawidłowe zaprojektowanie zasad taryf  FiT to gwarant najbardziej efektywnego kosztowo systemu wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej, w szczególności systemów fotowoltaicznych oraz sprawdzony instrument spektakularnego spadku kosztów rzędu 10% rocznie i więcej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej to taryfy FiT umożliwiły w wiodących krajach na świecie rozwój mikroźródeł i energetyki prosumenckiej z udziałem mieszkańców. Ustawa o OZE wyznacza pierwsze stawki FiT, zobowiązuje właściwe przedsiębiorstwa energetyczne (tzw. sprzedawców zobowiązanych) do odkupu całości zaoferowanej energii.

 

Taryfy FiT

Rodzaj  OZE

Technologia OZE

Stawka za wyprodukowaną energię zł/kWh

0-3 kW

Słońce

Domowe elektrownie PV

0,75

Wiatr

Mikrowiatraki

0,75

Energia wodna

Elektrownie wodne

0,75

pow.3 -10kW

Słońce

Domowe elektrownie PV

0,65

Wiatr

Mikrowiatraki

0,65

Energia wodna

Elektrownie wodne

0,65

Biogaz

Mikrobiogazownie rolnicze

0,7

Mikrobiogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów

0,55

Mikrobiogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków

0,45

Źródło: IEO na podst. ustawy o OZE

 

Zdaniem ekspertów i środowisk ekologicznych, uchwalenie ustawy o OZE może być pierwszym krokiem w kierunku budowy energetyki prosumenckiej i obywatelskiej w Polsce. Niezbędne jest jednak ustalenie odpowiedniej wysokości i właściwe tempo zmian stawek FiT, co jest wstępnym warunkiem efektywności i skuteczności taryf, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

W konsekwencji opłacalne dla rolników stanie się nie tylko inwestowanie w OZE do wytwarzania ciepła (np. kotły na biomasę, kolektory słoneczne), ale także przydomowe źródła zielonej energii elektrycznej oraz tworzenie systemów zintegrowanych o wysokim stopniu samowystarczalności w gospodarstwach rolnych i mikrosieci połączonych gospodarstw jako silnych partnerów dla dostawców i odbiorców energii.

 

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies