Dobierz

Pierwszym krokiem inwestora, chcącego oszczędzać i zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym, jest wybór odpowiedniej technologii. Biorąc pod uwagę szczególny charakter inwestycji, nie zawsze jest to etap prosty, jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

 

Samo zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii niekoniecznie zwiększy oszczędności zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Kluczową sprawą jest dobór odpowiednich urządzeń, specyficznych dla konkretnego profilu gospodarstwa i w jak najlepszy sposób wykorzystujących warunki pogodowe na danym obszarze. Kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy kotły na biomasę najefektywniej pracować będą w warunkach ich maksymalnego wykorzystania. Równie ważna jest wiedza i świadomość tego  na jakie cele zużywamy najwięcej energii w gospodarstwie rolnym tj.: ogrzewanie, oświetlenie, podgrzanie ciepłej wody użytkowej, suszenie itp.

 

Na tej podstawie możemy podjąć kompleksową i świadomą decyzję dotyczącą zakup urządzeń odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia potrzeb energetycznych oraz dostępnych zasobów naturalnych w danym gospodarstwie rolnym.

 

Samodzielny dobór takiego urządzenia (lub kilku urządzeń) może okazać się jednak bardzo trudny ze względu na konieczność posiadania przez inwestora specjalistycznej wiedzy nt instalacji i projektowania OZE. W celu ułatwienia podjęcia decyzji inwestycyjnej w ramach projektu OZERISE na stronie internetowej udostępniono kalkulator doboru OZE służący do orientacyjnej analizy ekonomicznej inwestycji oraz zapoznania się z ideą i możliwościami integracji technologii OZE między sobą i w różnych typach gospodarstw rolnych.