Gospodarstwo 4

PROFIL DZIALALNOŚCI: Uprawa zbóż, produkcja pasz oraz hodowla bydła

 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest uprawa zbóż, produkcja pasz oraz mleka. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 

W gospodarstwie rolnym hodowane jest bydło mleczne o łącznej obsadzie 400 sztuk (krowy, jałówki cielne > 12 miesięcy, byki duże, młodzież 6-15 miesięcy, cielęta do 6 miesięcy), w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 295 DJP.

Na terenie gospodarstwa rolnego znajdują się następujące obiekty budowlane:

 

Budynek mieszkalny jest domem jednorodzinnym o 3 kondygnacjach, z podpiwniczeniem oraz strychem.

Gospodarstwo przyłączone jest do sieci operatora Energa – Obrót SA. Gospodarstwo rozliczane jest w taryfie B21, zainstalowany jest licznik rozliczeniowy energii elektrycznej z bezpośrednim układem pomiarowym, zasilaniem trójfazowym.

Źródłem ciepła wykorzystywanym na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 5 osób na stałe zamieszkujących w gospodarstwie jest piec na drewno i węgiel z podajnikiem. Instalacja centralnego ogrzewania jest typu wodnego z grzejnikami. Na potrzeby CWU stosowane jest dogrzewanie grzałką elektryczną. W gospodarstwie nie zainstalowano dotychczas źródeł OZE.

Działka na której znajduje się gospodarstwo położona jest na terenie zabudowy siedliskowej rozproszonej. Na rysunku 1 przedstawiono widok satelitarny gospodarstwa.

Rysunek 1 Widok satelitarny gospodarstwa rolnego, źródło: www.geoportal.gov.pl

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym zainstalowano na czas trwania projektu OZERISE cztery punkty pomiarowe energii elektrycznej. W poniższej tabeli zestawiono obwody poddane pomiarom wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny + budynki gospodarcze

 1. Urządzenia AGD: płyta indukcyjna, zmywarka, chłodziarko zamrażarki, mikrofalówka, telewizory, zamrażarka skrzyniowa, pralka, piekarnik elektryczny, komputer, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca c.o.
 3. Podajnik paliwa pieca
 4. Oświetlenie domowe
 5. Śrutownik
 6. Mieszalnik pasz
 7. Oświetlenie

Suszarnia

 1. Suszarnia
 2. Wentylatory
 3. Kosz przejęciowy
 4. Podajniki
 5. Czyszczalnia
 6. Podajniki pionowe
 7. Podajniki poprzeczne

Chlewnia 1

 1. Kwoki
 2. Oświetlenie
 3. Bojler
 4. Spawarka
 5. Elektronarzędzia
 6. Oświetlenie
 7. Pompa obiegowa pieca wielopaliwowego

Chlewnia 2 i 3

 1. Oświetlenie