Smaller Default Larger

Produkcja trzody chlewnej, uprawa zbóż

PROFIL DZIAŁALNOŚCI: Hodowla trzody chlewnej połączona z uprawą zbóż

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest produkcja mięsna (trzoda chlewna) połączona z uprawą zbóż. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 68,3 ha – uprawy zbóż (pszenżyto, jęczmień, żyto, owies);
 • 14,6 ha – trawy, łąki, nieużytki.

 

W gospodarstwie rolnym hodowana jest trzoda chlewna o łącznej obsadzie 500 sztuk, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 80,5 DJP (tuczniki, lochy, knury, warchlaki). Planowane jest zwiększenie pogłowia do 1000 sztuk przy zachowaniu dotychczasowej proporcji hodowli.

Obiekt przyłączony jest do sieci operatora Energa – Obrót S.A. w taryfie C12A

 

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym zainstalowano na czas trwania projektu OZERISE pięć punktów pomiarowych energii elektrycznej. W poniższej tabeli zestawiono obwody poddane pomiarom wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 1 Najważniejsze odbiorniki energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny

 1. Urządzenia AGD: chłodziarko zamrażarki, mikrofalówka, płyty indukcyjne, telewizory, zamrażarka skrzyniowa, pralka, piekarnik, zmywarka, komputery, bojler elektryczny (300l), drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Oświetlenie domowe

Śrutownik

 1. Śrutownik

Chlewnia

 1. Oświetlenie energooszczędne
 2. Paszociąg
 3. Maty grzejne
 4. Kwoki
 5. Wentylacja
 6. Żmijka do zboża
 7. Dmuchawa ssąco tłocząca

Mieszalnik

 1. Mieszalnik

Nieopomiarowane

 1. Spawarka
 2. Sprężarka
 3. Elektronarzędzia
 4. Myjka ciśnieniowa

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 36 MWh. ¼ energii zużyto w gospodarstwie domowym, natomiast pozostała część to energia wykorzystana na cele gospodarstwa rolnego. W drugim roku pomiarów odnotowano łączny spadek zapotrzebowania na energię elektryczną o 10% w stosunku do pierwszego roku pomiarów. Na poniższych rysunkach zestawiono najważniejsze statystyki dotyczące zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo rolne.

 

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2015)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Gospodarstwo rolne, którego głównym profilem działalności jest produkcja trzody chlewnej wykazuje stały profil zapotrzebowania na energię w ciągu całego roku. Wynika to ze stałego zapotrzebowania na energię elektryczną w chlewni, wynikającego z codziennej konieczności wypełnienia obowiązków (karmienie zwierząt). Dodatkowo stałym elementem jest praca śrutownika (produkcja paszy), który odpowiada za wzrost zapotrzebowania na moc w godzinach południowych. Należy zwrócić uwagę, że jest to przemyślane działanie w kierunku oszczędności. Rolnik wykonuje pracę najbardziej energochłonne w godzinach, gdy cena za energię wg danej taryfy jest najniższa (strefa pozaszczytowa). Na wykresie poniżej przedstawiono średnie profile zapotrzebowania na moc przez całe gospodarstwo  (cele gospodarcze oraz mieszkalne), rozkład stref w grupie taryfowej C12A oraz średnie dzienne zużycie energii elektrycznej.

 

Rysunek 2 Średnie profile zapotrzebowanie na moc dla całego gospodarstwa [kWh}

 

Rysunek 3 Rozkład stref w grupie taryfowej C12A

 

Rysunek 4 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej dla danego miesiąca

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.