Smaller Default Larger

Produkcja owocowo-warzywna, uprawa zbóż

PROFIL DZIAŁALNOŚCI: Produkcja owocowo-warzywna połączona z uprawą zbóż

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa jest produkcja owocowo-warzywna połączona z uprawą zbóż. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 22 ha – zboża,
 • 20 ha – warzywa,
 • 25 ha – truskawki.

 

Gospodarstwo przyłączone jest do sieci operatora Energa – Obrót S.A. w taryfie  G12.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym wyodrębniono cztery główne obwody poddane pomiarom energii elektrycznej. W tabeli 2 zestawiono obwody wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 1 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny

 1. Urządzenia AGD: zmywarka, chłodziarko zamrażarki, płyta indukcyjna, mikrofalówka, telewizory, zamrażarki skrzyniowe, pralka, piekarnik elektryczny, komputery, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Oświetlenie domowe

Warsztat

 1. Spawarka
 2. Sprężarka
 3. Myjka ciśnieniowa do maszyn
 4. Sortownia warzyw
 5. Agregaty chłodnicze
 6. Wentylatory
 7. Oświetlenie
 8. Dmuchawa do zboża
 9. Czajniki elektryczne
 10. Ogrzewanie pomieszczeń

Pompy

 1. Pompa 1
 2. Pompa 2

Chłodnia

 1. Agregaty chłodnicze
 2. Wentylatory
 3. Oświetlenie

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło prawie 46 MWh. Na poniższych rysunkach  zestawiono najważniejsze statystyki dotyczące zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo rolne. Prawie 75% energii zużyto na cele gospodarcze. Zaobserwowano spadek zużycia energii w obwodzie pomp, wynikający z przeniesienia części urządzeń do obwodu nieopomiarowanego (pozostałe). Wzrost zużycia energii w warsztacie wynika z charakteru prowadzonej działalności (w drugim roku pomiarów wzrosła ilość plonów).

 

 

 

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2013)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Gospodarstwo rolne, którego głównym profilem działalności jest produkcja owocowo-warzywna ma zróżnicowany profil zapotrzebowania na energię z największym zapotrzebowanie w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym. Każda z powadzonych upraw wymaga pracy w innym okresie, wszystkie należy odpowiednio przygotować (pozbywanie się chwastów), zebrać, a następnie przygotować do przechowywania lub sprzedaży (wszystko to wymaga pracy osób zatrudnianych sezonowo). W profilu zużycia energii w wymienionym okresie, można również zauważyć wzrost zapotrzebowania na energię w godzinach wieczornych. Ma to związek z charakterem pracy, pracownicy po całym dniu pracy wracają do miejsca zakwaterowania i w tym czasie zużywają najwięcej energii. Największe średnie dzienne zużycie energii występuje w czerwcu oraz październiku, co również wynika z profilu gospodarstwa. Na rysunkach poniżej przedstawiono średni profil zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze oraz średnie dzienne zużycie energii elektrycznej dla danego miesiąca.

 

Rysunek 2  Średnie profile zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze [kWh]

 

 

Rysunek 3  Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład stref w grupie taryfowej G12 w półroczu letnim i zimowym. Znaczna część zużywanej energii przypada w strefie szczytu (godziny zakupu energii po wyższej cenie), jednak zmiana godzin pracy, aby zwiększyć zużycie w strefie pozaszczytowej, może być niemożliwa, ze względu na to, że strefa tańszej energii przypada głównie w godzinach nocnych.

 

Rysunek 4 Rozkład stref w grupie taryfowej G12 

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.