Smaller Default Larger

Produkcja ekologiczna mąki i agroturystyka

PROFIL DZIALALNOŚCI: Produkcja ekologiczna mąki i agroturystyka

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa jest produkcja ekologiczna (m.in. wytwarzanie mąki) i agroturystyka. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 30 ha – produkcja ekologiczna (żyta, pszenicy – bez stosowania nawozów i SOR);
 • 3 ha – trawy, łąki.

 

Gospodarstwo przyłączone jest do sieci operatora Energa – Obrót SA. w taryfie C11 oraz G11.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym zainstalowano na czas trwania projektu OZERISE trzy punkty pomiarowe energii elektrycznej. W tabeli poniżej przedstawiono wydzielone obwody wraz z najważniejszymi odbiornikami energii.

Tabela 2 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny

 1. Urządzenia AGD: Zmywarka, chłodziarko zamrażarka, mikrofalówka, telewizor, zamrażarka skrzyniowa, pralka, piekarnik elektryczny, komputer, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Grzałka do wspomagania pieca
 4. Oświetlenie domowe

Agroturystyka

 1. Pompa cyrkulacyjna
 2. Oświetlenie
 3. Bojlery elektryczne
 4. Farelki elektryczne
 5. Kuchenki elektryczne
 6. Telewizory
 7. Lodówki
 8. Spawarka
 9. Elektronarzędzia

Młyn

 1. Śrutownik
 2. Walce
 3. Aspiracja
 4. Wialnia
 5. Tryjer
 6. Podnośnik
 7. Podnośnik nr 2
 8. Żmijki 2x
 9. Suszarnia – wentylator
 10. Suszarnia – grzałki
 11. Maszyna szorująca
 12. Wentylator maszyny szorującej
 13. Ogrzewanie – farelki
 14. Bojler elektryczny – 20l

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 46 MWh. Na poniższych rysunkach  zestawiono najważniejsze statystyki dotyczące zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo rolne. Największe zapotrzebowanie na energię elektryczną (65% całkowitego zużycia) ma młyn. Warto zauważyć, że zapotrzebowanie na energię w tym przypadku spadło w drugim roku pomiarów, jednocześnie spadała także ilość wyprodukowanej w nim energii. Wynika to warunków meteorologicznych, drugi rok pomiarów był bardziej suchy, co przekłada się na prędkość przepływu wody w młynie, która z kolei wpływa na ilość wyprodukowanej energii w elektrowni wodnej.

 

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2015)

 

Rysunek 2 Struktura zużycia i produkcji energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (0.7.2013 - 07.2015)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Gospodarstwo rolnego, którego głównym profilem działalności jest produkcja ekologiczna mąki z uprawianego zboża, największe zapotrzebowanie na energię wykazuje w sierpniu (żniwa). Zwiększone dzienne zapotrzebowanie na energię występuje także w lutym oraz w marcu. Wykres średniego dziennego zużycia energii elektrycznej wskazuje także miesiące, w których agroturystyka cieszyła się większym zainteresowaniem.

 

Rysunek 3 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh/dobę]

 

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.