Smaller Default Larger

Hodowla bydła, uprawa zbóż - profil 4

PROFIL DZIALALNOŚCI: Uprawa zbóż, produkcja pasz oraz hodowla bydła

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest uprawa zbóż, produkcja pasz oraz mleka. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 350 ha – uprawy zbóż,
 • 20 ha – pastwiska.

 

W gospodarstwie rolnym hodowane jest bydło mleczne o łącznej obsadzie 400 sztuk (krowy, jałówki cielne > 12 miesięcy, byki duże, młodzież 6-15 miesięcy, cielęta do 6 miesięcy), w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 295 DJP.

Gospodarstwo przyłączone jest do sieci operatora Energa – Obrót S.A. Gospodarstwo rozliczane jest w taryfie B21.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym zainstalowano na czas trwania projektu OZERISE cztery punkty pomiarowe energii elektrycznej. W poniższej tabeli zestawiono obwody poddane pomiarom wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 1 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny + budynki gospodarcze

 1. Urządzenia AGD: płyta indukcyjna, zmywarka, chłodziarko zamrażarki, mikrofalówka, telewizory, zamrażarka skrzyniowa, pralka, piekarnik elektryczny, komputer, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Podajnik paliwa pieca
 4. Oświetlenie domowe
 5. Śrutownik
 6. Mieszalnik pasz
 7. Oświetlenie

Suszarnia

 1. Suszarnia
 2. Wentylatory
 3. Kosz przejęciowy
 4. Podajniki
 5. Czyszczalnia
 6. Podajniki pionowe
 7. Podajniki poprzeczne

Chlewnia 1

 1. Kwoki
 2. Oświetlenie
 3. Bojler
 4. Spawarka
 5. Elektronarzędzia
 6. Oświetlenie
 7. Pompa obiegowa pieca wielopaliwowego

Chlewnia 2 i 3

 1. Oświetlenie

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 71 MWh. Zdecydowany spadek zużycia energii elektrycznej można zaobserwować w obwodzie chlewni oraz suszarni, przy jednoczesnym wzroście w pozostałych urządzeniach, co wynika ze zmiany profilu działalności gospodarstwa (znacznie zmniejszenie ilości hodowanej trzody chlewnej na rzecz hodowli bydła i produkcji pasz). Duże zapotrzebowanie na energię elektryczna przez dom wynika z faktu, że licznik obejmuje również część gospodarczą m.in. śrutownik i mieszalnik pasz. Na poniższych rysunkach  zestawiono najważniejsze statystyki dotyczące zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo rolne.

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2013)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

W miesiącach od marca do czerwca i od września do listopada, gospodarstwo zużywa średnio 0,8 kWh/dobę. W miesiącach zimowych (grudzień – luty) oraz w okresie żniwnym (lipiec, sierpień) średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie wzrasta do ok. 1,1 -1,2 kWh/dobę.

 

Rysunek 2 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh/doba]

Gospodarstwo, którego głównym profilem działalności jest uprawa zbóż wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną latem, ze względu na okres żniwny. Profile zapotrzebowania na moc w każdej porze roku są do siebie zbliżone pod względem występującego zwiększonego zapotrzebowania na energię dwa razy dziennie. Dodatkowo latem można zauważyć wystąpienie trzeciego piku, co również może wynikać z pracy w okresie żniwnym do późnych godzin nocnych. Na wykresie poniżej przedstawiono średnie profile zapotrzebowania na moc przez gospodarstwo rolne (na cele gospodarcze).

 

 

Rysunek 3 Średnie profile zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze [kWh]

 

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.