Smaller Default Larger

Hodowla bydła, uprawa zbóż - profil 3

PROFIL DZIALALNOŚCI: Hodowla bydła połączona z uprawą zbóż

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest produkcja mieszana (hodowla bydła mlecznego połączona z uprawami polowymi). Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 25 ha – pod uprawy zbóż;
 • 40 ha – pod użytki zielone (trawy, łąki, pastwiska).

 

W gospodarstwie rolnym hodowane jest bydło mleczne o łącznej obsadzie 89 sztuk (krowy, jałówki cielne, byki duże, młodzież 6-15 miesięcy oraz cielęta do 6 miesięcy), w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 74 DJP.

Obiekt przyłączony jest do sieci operatora PGE Obrót S.A. w taryfie C12A.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym wyodrębniono pięć głównych obwodów poddanych pomiarom energii elektrycznej, do których należą: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, dojarnia, chłodnia mleka oraz grzałka wymiennika mleka. W tabeli 2 zestawiono obwody wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 2 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny (przyłącze 1-fazowe)

 1. Urządzenia AGD: Zmywarka, chłodziarko zamrażarka, mikrofalówka, telewizory, zamrażarka skrzyniowa, pralka, laptopy
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 4. Oświetlenie domowe

Pozostałe

(przyłącze 3-fazowe)

 1. Śrutownik
 2. Podajnik ślimakowy
 3. Oświetlenie obory
 4. Wyciąg obornika
 5. Piekarnik elektryczny i czajnik w domu mieszkalnym
 6. Elektronarzędzia w garażu
 7. Hydrofornia z własnego ujęcia wody

Dojarnia

 1. Dojarka
 2. Myjnia krów

Chłodnia mleka

 1. Agregat chłodniczy i mieszadło zbiornika
 2. Oświetlenie chłodni

Grzałka wymiennika mleka

Dodatkowe opomiarowanie grzałki w wymienniku ciepła z mleka

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 31 MWh energii elektrycznej wykorzystanej w budynkach gospodarczych (dojarnia, chłodnia, grzałka oraz pozostałe urządzenia nieopomiarowane). Na cele budynku mieszkalnego zużyto ponad 12 MWh. Warto również zauważyć wzrost zużycia energii na cele gospodarcze, aż o 20% w stosunku do pierwszego roku pomiarów, co było spowodowane w tym przypadku awarią urządzenia w gospodarstwie rolnym.  Jednocześnie  został utrzymany ten sam poziom zużycia w energii w gospodarstwie domowym. Zużycie energii w gospodarstwie domowym stanowi niewielki udział (28%) w porównaniu do zużycia na cele gospodarstwa rolnego. Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 – 07.2015).

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2015)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Największe zapotrzebowanie na energię w omawianym gospodarstwie występuje jesienią i wiosną. Gospodarstwo, którego głównym profilem działalności jest hodowla bydła mlecznego wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na moc dwukrotnie w ciągu doby w czasie dojenia krów, tj. godz. 6:30 – 8.00 i 18.30 – 20.00. Profile zapotrzebowania na moc w każdej porze roku są do siebie podobne, co odzwierciedla niezmienny w ciągu roku charakter działalności gospodarstwa mleczarskiego. Na wykresie poniżej przedstawiono średnie dzienne zużycie energii elektrycznej oraz średnie profile zapotrzebowania na moc przez gospodarstwo rolne (na cele gospodarcze).

 

Rysunek 2 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej na cele gospodarcze [kWh/dobę]

 

Rysunek 3 Średnie profile zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze [kWh]

Gospodarstwo zaopatruje się w energię korzystając z dwóch przyłączy energetycznych: 3-fazowego przyłącza gospodarczego i 1-fazowego przyłącza dla budynku mieszkalnego. Obydwa przyłącza funkcjonują na taryfach C12A. Na poniższych rysunkach pokazano rozkład zużycia energii w poszczególnych strefach taryfy C12A za energię (strefy szczytowe i pozaszczytowe) w okresie letnim i zimowym. Znaczna część energii zużywana jest w strefie pozaszczytowej, z wyjątkiem zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach wieczornych zimą, kiedy to największe zużycie wypada w strefie najdrożej energii. Ze względu na charakter gospodarstwa, zimą, w godzinach wieczornych nie ma możliwość przesunięcia najbardziej energochłonnych czynności (dojenie krów) na inne godziny.

 

Rysunek 4 Rozkład stref w grupie taryfowej C12A

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.