Smaller Default Larger

Hodowla bydła, uprawa zbóż - profil 2

PROFIL DZIALALNOŚCI: Hodowla bydła połączona z uprawą zbóż

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest produkcja mleka połączona z uprawą zbóż. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 110 ha – uprawy polowe (rośliny oleiste, zboża);
 • 41 ha – użytki zielone.

 

W gospodarstwie rolnym hodowane jest bydło mleczne o łącznej obsadzie 279 sztuk, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 211 DJP.

Gospodarstwo przyłączone jest do sieci operatora Energa – Obrót SA. Gospodarstwo rozliczane jest w taryfie C12A.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym wyodrębniono cztery główne obwody poddane pomiarom energii elektrycznej, do których należą: budynek mieszkalny, obora, magazyn oraz inne. W tabeli 2 zestawiono obwody wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 1 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny

 1. Urządzenia AGD: płyta indukcyjna, zmywarka, chłodziarko zamrażarka, mikrofalówka, telewizor, zamrażarka skrzyniowa, pralka, komputer, piekarnik elektryczny, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Podajnik paliwa pieca C.O.
 4. Oświetlenie domowe

Obora

 1. Aparat udojowy
 2. Schładzalnik mleka (sprężarka + mieszalnik)
 3. Dodatkowe bojlery
 4. Oświetlenie
 5. Myjnia (grzałki)

Magazyn

 1. Bojler
 2. Śrutownik
 3. Mieszalnik
 4. Oświetlenie

Inne

Myjka ciśnieniowa

 

Gospodarstwo rolne w ciągu nieprzerwanego okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 79 MWh energii wykorzystanej w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych, przy czym zużycie energii w budynku mieszkalnym stanowiło niewielki udział w całości (zaledwie 12%). Zdecydowana większość to zużycie na cele produkcyjne gospodarstwa, związane z produkcją mleka. W przypadku każdego odbiornika odnotowano wzrost zużycia energii, przy czym największy (8%) w przypadku obory. Wynika to z awarii urządzenia, które musiało zostać czasowo zastąpione bardziej energochłonnym. Na poniższych rysunkach  zestawiono najważniejsze statystyki dotyczące zużycia energii.

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2013)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Największe zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie występuje w maju (ponad 125 kWh/dobę) oraz kwietniu i czerwcu (ponad 120 kWh/dobę), z kolei najmniejsze w październiku (ok. 106 kWh/dobę). Gospodarstwo, którego głównym profilem działalności jest hodowla bydła mlecznego wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na moc dwukrotnie w ciągu doby w czasie dojenia krów, tj. godz. 5:30 – 8.00 i 17:00 – 20.00. Profile zapotrzebowania na moc w każdej porze roku są do siebie podobne, co odzwierciedla niezmienny w ciągu roku charakter działalności gospodarstwa mleczarskiego. Na wykresach poniżej przedstawiono średnie dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach oraz średnie profile zapotrzebowania na moc przez gospodarstwo rolne (na cele gospodarcze).

 

Rysunek 2 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh/dobę]

 

 

Rysunek 3 Średnie profile zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze [kWh]

 

Gospodarstwo zaopatruje się w energię korzystając z jednego przyłącza energetycznego: 3-fazowego. Przyłącze funkcjonuje na taryfie C12A. Na poniższych rysunkach pokazano rozkład zużycia energii w poszczególnych strefach taryfy C12A (strefy szczytowe i pozaszczytowe) w okresie letnim i zimowym. Trzy szczyty zapotrzebowania na energię prawie w całości pokrywają się ze strefą tańszej energii. Inaczej sytuacja wygląda podczas czwartego zwiększonego zapotrzebowania na energię, zimą w porach wieczornych, kiedy to gospodarstwo zużywa najwięcej energii w strefie szczytowej.  W tym przypadku, w celu zmniejszenie rachunków za energię, należałoby część czynności najbardziej energochłonnych wykonywać wcześniejszą lub późniejszą porą. Jednak ze względu na profil działalności gospodarstwa, jest to praktycznie niemożliwe (konieczność dojenia krów w określonej porze).

 

Rysunek 4 Rozkład stref w grupie taryfowej C12A

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.