Smaller Default Larger

Hodowla bydła, agroturystyka

PROFIL DZIALALNOŚCI: Hodowla bydła i agroturystyka

 

PROFIL DZIALALNOŚCI GOSPODARSTWA

 

Głównym profilem działalności analizowanego gospodarstwa rolnego jest produkcja mleczna ekstensywna (hodowla bydła mlecznego) oraz agroturystyka. Areał poszczególnych upraw wynosi:

 • 2 ha – uprawy zbóż;
 • 35 ha – użytki zielone (trawy, rośliny motylkowe, pastwiska).

 

W gospodarstwie rolnym hodowane jest bydło mleczne o łącznej obsadzie 36 sztuk (krowy, jałówki cielne > 12 miesięcy, byki duże, młodzież 6-15 miesięcy, cielęta do 6 miesięcy), w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 26 DJP.

Obiekt przyłączony jest do sieci operatora  PGE Obrót S.A. w taryfie G12.

 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W gospodarstwie rolnym zainstalowano na czas trwania projektu OZERISE pięć punktów pomiarowych energii elektrycznej. W poniższej tabeli zestawiono obwody poddane pomiarom wraz z najważniejszymi typami odbiorników.

Tabela 2 Zestawienie obwodów poddanych opomiarowaniu zużycia energii elektrycznej

Nazwa obwodu

Najważniejsze odbiorniki energii

Budynek mieszkalny

 1. Urządzenia AGD: Zmywarka, chłodziarko zamrażarka, mikrofalówki, telewizory, zamrażarka skrzyniowa, pralka, piekarnik elektryczny, laptop/komputer, drobne sprzęty AGD
 2. Nawiew i pompy cyrkulacyjne pieca C.O.
 3. Podajnik do pieca C.O.
 4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 5. Oświetlenie domowe
 6. Hydrofornia
 7. Promiennik w hydroforni
 8. Spawarka
 9. Elektronarzędzia

Dojarnia

 1. Dojarka
 2. Myjnia krów

Chłodnia mleka

 1. Chłodziarka
 2. Bojler 80l

Pozostałe

 1. Oświetlenie obory (lampy rtęciowe)
 2. Myjnia
 3. Śrutownik

Grzałka

 1. Grzałka elektryczna

Gospodarstwo rolne w ciągu okresu dwóch lat pomiarów zużyło ponad 19 MWh. Warto zauważyć spadek zużycia energii przez grzałkę elektryczną. Może to być spowodowane korzystnymi warunkami meteorologicznymi, które wpłynęły na efektywność pracy kolektorów słonecznych (ciepła zima i bardzo ciepłe lato w drugim roku pomiarów), przez co spadło zapotrzebowanie na dogrzewanie wody grzałką elektryczną. Z kolei spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w dojarni, był spowodowany zmniejszeniem ilości hodowanego bydła mlecznego. Nieznaczny spadek zużycia energii w domu, może wynikać z charakteru prowadzonego gospodarstwa – agroturystyka, gdzie zapotrzebowanie na energie jest zależne od ilości turystów przebywających w gospodarstwie, która nie jest stała. Na poniższych rysunkach przedstawiono strukturę zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 – 07.2015).

Rysunek 1 Struktura zużycia energii w gospodarstwie rolnym w dwóch kolejnych latach pomiarów (07.2013 - 07.2015)

 

PROFIL ZUŻYCIA ENERGII

Największe zużycie energii elektrycznej występuję w miesiącach marzec, lipiec, listopad oraz grudzień. Gospodarstwo, którego głównym profilem działalności jest hodowla bydła mlecznego wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na moc dwukrotnie w ciągu doby w czasie dojenia krów, tj. godz. 6:30 – 8:00 i 16:00 – 19:00. Profile zapotrzebowania na moc w każdej porze roku są do siebie podobne, co odzwierciedla niezmienny w ciągu roku charakter działalności gospodarstwa mleczarskiego. Na wykresach poniżej przedstawiono średnie dzienne zużycie energii elektrycznej dla danego miesiąca,  średnie profile zapotrzebowania na moc przez gospodarstwo rolne (na cele gospodarcze).

 

Rysunek 2 Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh/dobe]

 

 

Rysunek 3 Średnie profile zapotrzebowania na moc na cele gospodarcze [kWh]

Gospodarstwo zaopatruje się w energię korzystając z jednego 3-fazowego przyłącza energetycznego. Przyłącze funkcjonuje wg taryfy G12. Na poniższym rysunku pokazano rozkład zużycia energii w poszczególnych strefach taryfy G12 (strefy szczytowe i pozaszczytowe) w okresie letnim i zimowym. Największe zapotrzebowanie na energię występuję w strefie szczytu, czyli najdroższej energii. W związku z profilem działalności gospodarstwa, mogą wystąpić trudności ze zmianą godzin pracy, rozsądnym rozwiązaniem może okazać się zmiana taryfy.

 

Rysunek 4 Rozkład stref w grupie taryfowej G12

 

Contact

Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw

Phone:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.